Câu hỏi thường gặp

Ứng dụng

Ngân hàng nào phát hành thẻ VISA, MasterCard, JCB sẽ yêu cầu thêm bước nhập thông tin bảo mật trước khi hoàn tất giao dịch

Sacombank, Techcombank, HSBC, Eximbank, ACB, VIB...

Hướng dẫn nạp tiền qua Ngân hàng BIDV

Cách 1: Hướng dẫn nạp tiền qua Ibanking từ App:

Bước 1: Chọn phần hiển thị Tiền trong ví 

Bước 2: Chọn Nạp tiền

Bước 3: Chọn Ngân hàng điện tử

Bước 4: Chọn ngân hàng BIDV và nhập số tiền cần nhập

Bước 5: Kiểm tra thông tin và chọn Tiếp tục

Bước 6: Nhập thông tin thanh toán gồm: Tên chủ thẻ, Số thẻ và Hiệu lực thẻ và Đồng ý

(Các thông tin trên thẻ ATM)

Bước 7: Hệ thống tự động chuyển đến màn hình giao diện ngân hàng điện tử. Khách hàng đăng nhập ngân hàng điện tử và tiến hành xác thực OTP để hoàn tất giao dịch.

Bước 8: Hiển thị thông báo giao dịch nạp tiền vào ví thành công

Cách 2: Nạp tiền tại quầy giao dịch ngân hàng

Khách hàng đến các quầy giao dịch của BIDV để được hỗ trợ nạp tiền từ tài khoản vào ví AirPay, địa điểm xem tại đây.

Cách 3: Nạp tiền qua Mobile Banking

Hướng dẫn nạp tiền qua Ngân hàng Sacombank

Cách 1: Hướng dẫn nạp tiền qua Ibanking từ App:

Bước 1: Chọn phần hiển thị Tiền trong ví 

Bước 2: Chọn Nạp tiền

Bước 3: Chọn Ngân hàng điện tử

Bước 4: Chọn ngân hàng Sacombank và nhập số tiền cần nhập

Bước 5: Kiểm tra thông tin và chọn Tiếp tục

Bước 6: Nhập thông tin thanh toán gồm: Tên chủ thẻ, Số thẻ và Hiệu lực thẻ và Thanh toán

(Các thông tin trên thẻ ATM)

Bước 7: Hệ thống tự động chuyển đến màn hình giao diện ngân hàng điện tử. Khách hàng đăng nhập ngân hàng điện tử và tiến hành xác thực OTP để hoàn tất giao dịch.

Bước 8: Hiển thị thông báo giao dịch nạp tiền vào ví thành công

Cách 2: Nạp tiền tại quầy giao dịch ngân hàng

Khách hàng đến các quầy giao dịch của Sacombank để được hỗ trợ nạp tiền từ tài khoản vào ví AirPay, địa điểm xem tại đây.

Hướng dẫn nạp tiền qua Ngân hàng Eximbank

Cách 1: Hướng dẫn nạp tiền qua Ibanking từ App:

Bước 1: Chọn phần hiển thị Tiền trong ví 

Bước 2: Chọn Nạp tiền

Bước 3: Chọn Ngân hàng điện tử

Bước 4: Chọn ngân hàng Eximbank và nhập số tiền cần nhập

Bước 5: Kiểm tra thông tin và chọn Tiếp tục

Bước 6: Nhập thông tin thanh toán gồm: Tên chủ thẻ, Số thẻ và Đồng ý

(Các thông tin trên thẻ ATM)

Bước 7: Hệ thống tự động chuyển đến màn hình giao diện ngân hàng điện tử. Khách hàng đăng nhập ngân hàng điện tử và tiến hành xác thực OTP để hoàn tất giao dịch.

Bước 8: Hiển thị thông báo giao dịch nạp tiền vào ví thành công

Cách 2: Nạp tiền tại quầy giao dịch ngân hàng

Khách hàng đến các quầy giao dịch của Eximbank để được hỗ trợ nạp tiền từ tài khoản vào ví AirPay, địa điểm xem tại đây.

Hướng dẫn nạp tiền qua Ngân hàng Vietcombank

Cách 1: Hướng dẫn nạp tiền qua Ibanking từ App:

Bước 1: Chọn phần hiển thị Tiền trong ví 

Bước 2: Chọn Nạp tiền

Bước 3: Chọn Ngân hàng điện tử

Bước 4: Chọn ngân hàng và nhập số tiền cần nhập

Bước 5: Kiểm tra thông tin và chọn Tiếp tục

Bước 6: Nhập thông tin thanh toán gồm: Tên chủ thẻ, Số thẻ và Hiệu lực thẻ và Thanh toán

(Các thông tin trên thẻ ATM)

Bước 7: Hệ thống tự động chuyển đến màn hình giao diện ngân hàng điện tử. Khách hàng đăng nhập ngân hàng điện tử và tiến hành xác thực OTP để hoàn tất giao dịch.

Bước 8: Hiển thị thông báo giao dịch nạp tiền vào ví thành công

Cách 2: Nạp tiền tại quầy giao dịch ngân hàng

Khách hàng đến các quầy giao dịch của Vietcombank để được hỗ trợ nạp tiền từ tài khoản vào ví AirPay, địa điểm xem tại đây.

Hướng dẫn nạp tiền qua Ngân hàng VIB

Cách 1: Hướng dẫn nạp tiền qua Ibanking từ App:

Bước 1: Chọn phần hiển thị Tiền trong ví 

Bước 2: Chọn Nạp tiền

Bước 3: Chọn Ngân hàng điện tử

Bước 4: Chọn ngân hàng VIB Bank và nhập số tiền cần nhập

Bước 5: Kiểm tra thông tin và chọn Tiếp tục

Bước 6: Nhập thông tin thanh toán gồm: Tên chủ thẻ, Số thẻ và Hiệu lực thẻ và Thanh toán

(Các thông tin trên thẻ ATM)

Bước 7: Hệ thống tự động chuyển đến màn hình giao diện ngân hàng điện tử. Khách hàng đăng nhập ngân hàng điện tử và tiến hành xác thực OTP để hoàn tất giao dịch.

Bước 8: Hiển thị thông báo giao dịch nạp tiền vào ví thành công

Cách 2: Nạp tiền qua Mobile Banking

Hướng dẫn nạp tiền qua Ngân hàng Đông Á

Hướng dẫn nạp tiền qua Ibanking từ App:

Bước 1: Chọn phần hiển thị Tiền trong ví 

Bước 2: Chọn Nạp tiền

Bước 3: Chọn Ngân hàng điện tử

Bước 4: Chọn ngân hàng DongA Bank và nhập số tiền cần nhập

Bước 5: Kiểm tra thông tin và chọn Tiếp tục

Bước 6: Hệ thống tự động chuyển đến màn hình giao diện ngân hàng điện tử. Khách hàng đăng nhập ngân hàng điện tử và tiến hành xác thực OTP để hoàn tất giao dịch.

Bước 7: Hiển thị thông báo giao dịch nạp tiền vào ví thành công

Hướng dẫn nạp tiền qua Ngân hàng An Bình

Hướng dẫn nạp tiền qua Ibanking từ App:

Bước 1: Chọn phần hiển thị Tiền trong ví 

Bước 2: Chọn Nạp tiền

Bước 3: Chọn Ngân hàng điện tử

Bước 4: Chọn ngân hàng ABBank và nhập số tiền cần nhập

Bước 5: Kiểm tra thông tin và chọn Tiếp tục

Bước 6: Nhập thông tin thanh toán gồm: Tên chủ thẻ, Số thẻ và Hiệu lực thẻ và Đồng ý

(Các thông tin trên thẻ ATM)

Bước 7: Hệ thống tự động chuyển đến màn hình giao diện ngân hàng điện tử. Khách hàng đăng nhập ngân hàng điện tử và tiến hành xác thực OTP để hoàn tất giao dịch.

Bước 8: Hiển thị thông báo giao dịch nạp tiền vào ví thành công

Hướng dẫn nạp tiền qua Ngân hàng Tiền Phong (TP Bank)

Hướng dẫn nạp tiền qua Ibanking từ App:

Bước 1: Chọn phần hiển thị Tiền trong ví 

Bước 2: Chọn Nạp tiền

Bước 3: Chọn Ngân hàng điện tử

Bước 4: Chọn ngân hàng TPBank và nhập số tiền cần nhập

Bước 5: Kiểm tra thông tin và chọn Tiếp tục

Bước 6: Nhập thông tin thanh toán gồm: Số thẻ, Ngày phát hành, Tên chủ thẻ và chọn Thanh toán

(Các thông tin trên thẻ ATM)

Bước 7: Hệ thống tự động chuyển đến màn hình giao diện ngân hàng điện tử. Khách hàng đăng nhập ngân hàng điện tử và tiến hành xác thực OTP để hoàn tất giao dịch.

Bước 8: Hiển thị thông báo giao dịch nạp tiền vào ví thành công

Hướng dẫn nạp tiền qua Ngân hàng OCB

Hướng dẫn nạp tiền từ internet banking của NCB (Ngân hàng Quốc Dân)