Câu hỏi thường gặp

Ứng dụng

Quy trình và thời gian xử lý khiếu nại của AirPay?

 

Để gửi khiếu nại, quý khách hàng vui lòng điền vào mẫu giấy khiếu nại: Tại đây

Vui lòng gửi giấy khiếu nại về cho chúng tôi qua địa chỉ hotro@airpay.com để được hỗ trợ.

Lưu ý: Các khiếu nại chỉ được chấp thuận là phù hợp khi các giao dịch khiếu nại phát sinh trong vòng 60 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch