Đặt phòng khỏe re - Giảm ngay 10% từ Agoda & AirPay

Thứ 4, 26/06/2019
agoda-promotion

Nội dung

Kể từ ngày 17/10/2018 đến 30/11/2018, khách hàng sử dụng mã "APAGD10" khi thanh toán sẽ được giảm giá 10% khi đặt phòng Agoda tại https://www.agoda.com/airpayvn 

Lưu ý: 

 • Mã khuyến mãi điện tử Agoda chỉ sử dụng 1 lần & sẽ khấu trừ toàn bộ sau khi đã xác nhận đặt phòng.
 • Mã khuyến mãi điện tử Agoda không thể gia hạn.
 • Mã khuyến mãi điện tử Agoda chỉ sử dụng được đối với các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước, được thể hiện trên trang web với dòng chữ “Khuyến Mãi hợp lệ”. Giá trị giàm sẽ được thể hiện ngay lập tức khi khách hàng nhập đúng mã giảm giá trong thao tác đặt phòng. Mã khuyến mãi không áp dụng nếu khách hàng chọn hình thức “Thanh toán tại khách sạn”. Chỉ bấm “Tiếp tục” nếu bên phải màn hình hiện ra thông tin chiết khấu "Ưu đãi giảm giá" trên mục giá Tổng cộng. Nếu không thấy thông tin này, vui lòng thoát khỏi màn hình máy tính và thực hiện lại thao tác đặt phòng.
 • Mã khuyến mãi điện tử Agoda được áp dụng trên giá trị tiền phòng (không bao gồm thuế địa phương, phí phục vụ & phụ phí – nếu có).
 • Các đặt phòng không được phép thay đổi thời gian lưu trú. Trong trường hợp hủy đặt phòng, mã khuyến mãi điện tử Agoda không có giá trị hoàn trả bằng tiền mặt hay các giá trị tương tự.
 • Mã khuyến mãi điện tử Agoda không được chuyển đổi hay cộng dồn
 • Mã khuyến mãi điện tử Agoda không được chuyển đổi qua tiền mặt, tín dụng hay những sản phẩm khác & không kết hợp với bất kì hình thức khuyến mãi nào khác (trừ khi có chỉ định).

 

Điều kiện

Kể từ ngày 17/10/2018 đến 30/11/2018, khách hàng sử dụng mã "APAGD10" khi thanh toán sẽ được giảm giá 10% khi đặt phòng Agoda tại https://www.agoda.com/airpayvn 

Thời gian

Bắt đầu

17 Tháng 10 2018

Kết thúc

30 Tháng 11 2018

Hướng dẫn

Bước 1: Truy cập website https://www.agoda.com/airpayvn 

Bước 2: Chọn địa điểm, thời gian cần đặt phòng, loại phòng cần đặt (lưu ý chỉ chọn các khách sạn trả trước)

Bước 3: Nhập mã "APAGD10" tại ô Mã khuyến mãi

Bước 4: Hoàn tất thanh toán

Điều khoản

 • Khách hàng điền mã khuyến mãi điện tử Agoda thông qua trang www.agoda.com/airpayvn để nhận được một phần giá trị giảm cho đặt phòng của khách hàng.
 • Mã khuyến mãi điện tử Agoda chỉ sử dụng 1 lần & sẽ khấu trừ toàn bộ sau khi đã xác nhận đặt phòng.
 • Mã khuyến mãi điện tử Agoda không thể gia hạn.
 • Mã khuyến mãi điện tử Agoda chỉ sử dụng được đối với các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước, được thể hiện trên trang web với dòng chữ “Khuyến Mãi hợp lệ”. Giá trị giàm sẽ được thể hiện ngay lập tức khi khách hàng nhập đúng mã giảm giá trong thao tác đặt phòng. Mã khuyến mãi không áp dụng nếu khách hàng chọn hình thức “Thanh toán tại khách sạn”. Chỉ bấm “Tiếp tục” nếu bên phải màn hình hiện ra thông tin chiết khấu "Ưu đãi giảm giá" trên mục giá Tổng cộng. Nếu không thấy thông tin này, vui lòng thoát khỏi màn hình máy tính và thực hiện lại thao tác đặt phòng.
 • Mã khuyến mãi điện tử Agoda được áp dụng trên giá trị tiền phòng (không bao gồm thuế địa phương, phí phục vụ & phụ phí – nếu có).
 • Các đặt phòng không được phép thay đổi thời gian lưu trú. Trong trường hợp hủy đặt phòng, mã khuyến mãi điện tử Agoda không có giá trị hoàn trả bằng tiền mặt hay các giá trị tương tự.
 • Mã khuyến mãi điện tử Agoda không được chuyển đổi hay cộng dồn
 • Mã khuyến mãi điện tử Agoda không được chuyển đổi qua tiền mặt, tín dụng hay những sản phẩm khác & không kết hợp với bất kì hình thức khuyến mãi nào khác (trừ khi có chỉ định).
 • Khách hàng hợp lệ tham gia chương trình sẽ tuân theo điều khoản & điều kiện được đặt ra bởi Agoda và AirPay. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng.
 • AirPay và/hoặc Agoda có thể thay đổi điều kiện và/hoặc tạm dừng hay chấm dứt chương trình vào bất cứ thời điểm nào.
 • AirPay không phải là đại lý của Agoda và sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng hay bất kỳ khía cạnh khác của các dịch vụ cung cấp bởi Agoda. Mọi tranh chấp giữa khách hàng và Agoda sẽ được giải quyết trực tiếp giữa khách hàng và Agoda. AirPay sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, chi phí hay thiệt hại nào phát sinh từ dịch vụ của Agoda.