Đơn hàng Foody thanh toán qua AirPay đến muộn? Hoàn phí vận chuyển ngay!

Thứ 5, 19/04/2018
airpay-hoan-tien-foody

Điều kiện

Để được khuyến mại, khách hàng cần thỏa mãn các điều kiện sau: 

 • Đặt hàng từ Verified Merchant 
 • Cự ly giao hàng từ 4km trở xuống 
 • Khách hàng thanh toán qua AirPay
 • Đơn hàng đến muộn hơn thời gian dự kiến quá 10 phút

Nội dung

Trong trường hợp thỏa mãn điều kiện như đã nêu, khách hàng sẽ được hoàn phí vận chuyển. 

Điều kiện áp dụng song song với chương trình Verified Merchant - Miễn phí giao hàng tối đa 20k

 • Trong trường hợp khách hàng đã được miễn toàn bộ phí giao hàng qua chương trình Verified Merchant, khách hàng sẽ không được hoàn thêm bất cứ khoản phí nào nếu đơn hàng đến muộn và thỏa mãn tất cả các điều kiện nêu tại mục điều kiện khuyến mại. 
 • Trong trường hợp dù khách hàng đã được giảm giá tiền vận chuyển thông qua chương trình Verified Merchant nhưng vẫn phải thanh toán thêm một phần tiền phí vận chuyển do phí cao đột ngột, đồng thời đơn hàng đến muộn thỏa mãn các điều kiện, khách hàng sẽ được hoàn lại khoản phí vận chuyển đã thanh toán cho đơn hàng

Thời gian

Bắt đầu

1 Tháng 3 2018

Kết thúc

31 Tháng 5 2018

Hướng dẫn

 • Khách hàng có thể tham gia không giới hạn số lần 
 • Số tiền được hoàn sẽ được hoàn vào ví AirPay của khách hàng 
 • Foody có thể điều chỉnh thời gian đến của đơn hàng với điều kiện thông báo trước cho khách hàng 
 • Chương trình sẽ không áp dụng trong một số trường hợp đặc biệt, bao gồm nhưng không giới hạn do ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai, sự cố liên quan đến đường dây điện thoại, mạng internet, v.v

Điều khoản

 • Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách khuyến mại 
 • Công ty có quyền từ chối trao một phần hoặc toàn bộ khuyến mại, thu hồi khuyến mại nếu nghi ngờ hoặc phát hiện thấy có gian lận, lỗi hệ thống, lỗi người dùng, v.v để trục lợi khuyến mại. 
 • Điều khoản chương trình là một phần thống nhất với điều khoản sử dụng AirPay và Foody. Tham khảo điều khoản sử dụng tại đây