Freeship tối đa 30k cho đơn hàng Preferred Merchant và 15k cho đơn hàng Verified Merchant

Thứ 6, 06/07/2018
freeship-ti-dja-30k-cho-foodys-preferred-merchant-order-va-15k-cho-foodys-verified-merchant-order

Nội dung

- Khách hàng được khuyến mại không giới hạn số lần trong suốt thời gian khuyến mại. 

- Trong trường hợp phí vận chuyển thấp hơn mức 30.000đ (đối với Preferred Merchant) và 15.000đ (đối với Verified Merchant), phần khuyến mại còn lại sẽ không được trừ vào giá trị đơn hàng

- Mỗi khách hàng được giảm phí vận chuyển với số tiền giảm không vượt quá 30.000đ/đơn hàng (đối với Preferred Merchant) và 15.000đ/ đơn hàng (đối với Verified Merchant).

Ví dụ bạn đã đặt hàng ở Verified Merchant (được giảm 15.000đ) :

Giá trị đơn hàng Phí vận chuyển Số tiền cần thanh toán
20.000đ 15.000đ

Giá trị đơn hàng: 20.000đ

Phí vận chuyển: 0đ

20.000đ 40.000đ

Giá trị đơn hàng: 20.000đ

Phí vận chuyển: 25.000đ

Ví dụ bạn đã đặt hàng ở Preferred Merchant (được giảm 30.000đ) : 

Giá trị đơn hàng Phí vận chuyển Số tiền cần thanh toán
20.000đ 20.000đ

Giá trị đơn hàng: 20.000đ

Phí vận chuyển: 0đ

20.000đ 60.000đ

Giá trị đơn hàng: 20.000đ

Phí vận chuyển: 30.000đ

Điều kiện

Từ ngày 01/06/2018, các khách hàng đặt hàng tại Verified Merchant và Preferred Merchant, sau đó thanh toán qua AirPay sẽ được giảm phí vận chuyển như sau:

  • Verified Merchant: giảm 15K phí vận chuyển
  • Preferred Merchant: giảm 30K phí vận chuyển

* Số lần được hưởng khuyến mãi không giới hạn trong suốt cả chương trình.

Để tham gia chương trình khuyến mại, khách hàng cần thỏa mãn các điều kiện sau: 

  • Đặt hàng tại Verified Merchant và Preferred Merchant trên ứng dụng Foody và/hoặc Now
  • Chọn phương thức thanh toán là ứng dụng AirPay 

Thời gian

Bắt đầu

1 Tháng 6 2018

Kết thúc

31 Tháng 7 2018

Hướng dẫn

Bước 1: Tại ứng dụng Foody, Verified Merchant là những cửa hàng được đặt nhãn "Verified Merchant" màu xanh, Preferred Merchant là những cửa hàng được đặt nhãn "Preferred Merchant" màu cam. Các Verified Merchant và Preferred Merchant hợp lệ cho chương trình khuyến mại sẽ được thông báo AirPay freeship 

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán là AirPay

Bước 3: Sau khi chọn phương thức thanh toán là AirPay, phí vận chuyển sẽ được giảm.

Điều khoản

  • Chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách khuyến mại hoặc vào hạn cuối của chương trình, tùy vào sự kiện nào đến trước nhất. 
  • Công ty Cổ phần Phát triển Thể thao điện tử Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) có quyền từ chối trao thưởng một phần hoặc toàn bộ, thu hồi giải thưởng trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện các trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng có gian lận để trục lợi, vi phạm thể lệ, lỗi hệ thống, lỗi người dùng, v.v
  • Các khiếu nại liên quan đến chương trình phải được gửi tới Công ty Cổ phần Phát triển Thể thao điện tử Việt Nam trong vòng 60 ngày kể từ khi phát sinh lỗi. Sau thời hạn này, Công ty không tiếp nhận các khiếu nại. 
  • Điều khoản chung của chương trình khuyến mại này là 01 phần thống nhất với Điều khoản sử dụng ví AirPay.