Hướng dẫn liên kết tài khoản

Liên kết tài khoản/thẻ ngân hàng với AirPay cho những trải nghiệm thanh toán tiện lợi

Agribank

Chọn ngân hàng của bạn

Hướng dẫn chung

Agribank

Bước 1

Chọn biểu tượng đ tại màn hình chính

Bước 2

Chọn hình thức nạp tiền từ tài khoản ngân hàng đã liên kết

Bước 3

Nhập số tiền cần nạp vào ví để tiến hành

Bước 4

Chọn nguồn tiền nạp vào từ tài khoản ngân hàng Agribank

Bước 1

Tại màn hình chính, chọn biểu tượng đ

Bước 2

Chọn hình thức rút tiền về tài khoản ngân hàng

Bước 3

Nhập số tiền muốn rút về tài khoản Agribank

Lưu ý:

AirPay sẽ thu phí khi rút tiền về tài khoản ngân hàng.

Bước 1

Tại màn hình thông tin thẻ, chọn biểu tượng tại góc phải phía trên màn hình 

Bước 2

Chọn Bỏ kết nối với thẻ này

Bước 3

Nhập thông tin tài khoản để bỏ liên kết