Hướng dẫn liên kết tài khoản

Liên kết tài khoản/thẻ ngân hàng với AirPay cho những trải nghiệm thanh toán tiện lợi

BIDV

Chọn ngân hàng của bạn

Hướng dẫn chung

BIDV

Bước 1

Tại màn hình chính, chọn biểu tượng đ

Bước 2

Chọn hình thức nạp tiền từ Tài khoản ngân hàng 

Bước 3

Nhập số tiền cần nạp và nhập mật khẩu đặt lệnh để tiến hành

Bước 1

Tại màn hình chính, chọn biểu tượng đ

Bước 2

Chọn hình thức rút tiền về Tài khoản ngân hàng

Bước 3

Nhập số tiền cần rút về tài khoản

Bước 4

Hoàn tất rút tiền

Bước 1

Tại màn hình thông tin thẻ, chọn kí hiệu ba chấm tại góc phải màn hình

Bước 2

Chọn Bỏ liên kết thẻ này

Bước 3

Nhập thông tin và lý do hủy thẻ

Bước 4

Chọn Đồng ý để tiến hành hủy liên kết thẻ