Hướng dẫn liên kết tài khoản

Liên kết tài khoản/thẻ ngân hàng với AirPay cho những trải nghiệm thanh toán tiện lợi

Eximbank

Chọn ngân hàng của bạn

Hướng dẫn chung

Eximbank

Bước 1

Tại màn hình chính, nhấn chọn biểu tượng đ

Bước 2

Chọn hình thức nạp tiền từ Tài khoản ngân hàng

Bước 3

Nhập số tiền muốn nạp và mật khẩu đặt lệnh để tiến hành

Bước 1

Tại màn hình chính, chọn biểu tượng đ

Bước 2

Chọn hình thức rút tiền về Tài khoản ngân hàng

Bước 3

Nhập số tiền muốn rút để thực hiện

Bước 4

Hoàn tất rút tiền

Bước 1

Tại màn hình hiển thị thông tin thẻ, chọn biểu tượng tại góc phải màn hình

Bước 2

Chọn Bỏ liên kết với thẻ này

Bước 3

Chọn Đồng ý để hủy liên kết