Hướng dẫn liên kết tài khoản

Liên kết tài khoản/thẻ ngân hàng với AirPay cho những trải nghiệm thanh toán tiện lợi

Nam A Bank

Chọn ngân hàng của bạn

Hướng dẫn chung

Nam A Bank

Bước 1

Tại màn hình, nhấp vào số tiền của bạn 

Bước 2

Tại mục Nạp tiền, Chọn ngân hàng Nam A Bank và Nhập số tiền cần nạp vào ví

Bước 3

Nhập mật khẩu đặt lệnh để hoàn tất.

Bước 4

Thông báo Nạp tiền vào tài khoản thành công

Bước 1

Tại màn hình, nhấp vào số tiền của bạn 

Bước 2

Tại mục Rút tiền, chọn Tài khoản ngân hàng Nam A Bank, nhập số tiền cần rút

Bước 3

Nhập Mật khẩu đặt lệnh để hoàn tất việc rút tiền

Bước 1

Tại màn hình thông tin thẻ, chọn biểu tượng tại góc phải màn hình 

Bước 2

Chọn Bỏ kết nối với tài khoản này

Bước 3

Xác nhận "Đồng ý" bỏ kết nối tài khoản này

Bước 4

Thông báo Đã loại bỏ kết nối với tài khoản ngân hàng thành công