Hướng dẫn liên kết tài khoản

Liên kết tài khoản/thẻ ngân hàng với AirPay cho những trải nghiệm thanh toán tiện lợi

TPBank

Chọn ngân hàng của bạn

Hướng dẫn chung

TPBank

Bước 1

Tại màn hình chính của AirPay, chọn biểu tượng đ 

Bước 2

Chọn hình thức nạp tiền từ Tài khoản ngân hàng.

Bước 3

Nhập số tiền muốn nạp và tiến hành

Bước 1

Tại màn hình chính của AirPay, chọn biểu tượng đ 

Bước 2

Chọn hình thức rút tiền về tài khoản ngân hàng. 

Bước 3

Nhập số tiền muốn rút về tài khoản đã liên kết

Bước 4

Hoàn tất rút tiền

Lưu ý:

AirPay sẽ thu phí khi rút tiền về tài khoản

Bước 1

Tại mục thông tin thẻ ngân hàng, chọn biểu tượng tại góc phải màn hình.

Bước 2

Chọn Bỏ liên kết với thẻ này.

Bước 3

Nhập thông tin và lý do hủy liên kết

Bước 4

 Nhấn Đồng ý để tiến hành