Hướng dẫn liên kết tài khoản

Liên kết tài khoản/thẻ ngân hàng với AirPay cho những trải nghiệm thanh toán tiện lợi

Vietcombank

Chọn ngân hàng của bạn

Hướng dẫn chung

Vietcombank

Bước 1

Chọn biểu tượng đ tại màn hình chính

Bước 2

Chọn hình thức nạp tiền từ Tài khoản ngân hàng

Bước 3

Nhập số tiền muốn nạp vào ví. Tiếp tục và nhập mật khẩu đặt lệnh để hoàn thành

Bước 1

Chọn biểu tượng đ tại màn hình 

Bước 2

Chọn  hình thức rút tiền về Tài khoản ngân hàng

Bước 3

Nhập số tiền cần rút về tài khoản

Bước 4

Hoàn tất rút tiền

Bước 1

Đăng nhập vào internet banking của Vietcombank

Bước 2

Chọn Tiện ích gia tăng

Bước 3

Chọn Ví điện tử

Bước 4

Chọn Ngừng dịch vụ

Bước 5

Nhập thông tin tài khoản và tiến hành

Bước 6

Hủy liên kết ví thành công