Hướng dẫn liên kết tài khoản

Liên kết tài khoản/thẻ ngân hàng với AirPay cho những trải nghiệm thanh toán tiện lợi

VietinBank

Chọn ngân hàng của bạn

Hướng dẫn chung

VietinBank

Bước 1

Tại màn hình chính, chọn biểu tượng đ 

Bước 2

Chọn hình thức nạp tiền từ tài khoản ngân hàng

Bước 3

Nhập số tiền muốn nạp vào ví và tiến hành

Bước 1

Chọn biểu tượng đ tại màn hình chính

Bước 2

Chọn hình thức rút tiền về tài khoản ngân hàng. 

Bước 3

Nhập số tiền muốn rút về tài khoản đã liên kết

Bước 4

Hoàn tất rút tiền

Bước 1

Tại màn hình chứa thông tin thẻ, click vào biểu tượng tại góc phải

Bước 2

Chọn Bỏ liên kết thẻ này

Bước 3

Nhập các thông tin và lý do hủy liên kết thẻ

Bước 4

Chọn Đồng ý để hủy liên kết thẻ

Bước 5

Nhập thông tin và lý do hủy thẻ